Općenito o WOTRA

Nudimo usluge u različitim oblicima koje su strateško važne za vaš rast, kao i za održive suradničke i partnerske odnose koje sve također doprinose i općem blagostanju društva.

Poduzeće WOTRA je globalno usmjereno poduzeće sa širokom paletom usluga kako za privatni tako i za javni sektor te za poslovno potporne organizacije.

Djelatnost poduzeća WOTRA možemo podijeliti u više glavnih grupa usluga, među kojima se nalaze usluge povezane s:

  1. pružanjem savjetovanja poduzećima prilikom ulaska na strana tržišta i identifikacijom različitih marketinških i prodajnih kanala;
  2. digitalnim izazovima i s time povezanim strategijama, poslovnim modelima i softverskim rješenjima;
  3. uvođenjem inovativnih suradničkih i ostalih poslovnih modela te s upravljanjem poslovnim odnosima u svim razvojnim fazama poduzeća ili pojedinog proizvoda i/ili usluge i u svim poslovnim situacijama;
  4. prikupljanjem javnih i privatnih sredstava za inovativne projekte;
  5. razvojem ekosustava poslovne podrške i uslugama povezanima s lokalnom i regionalnom ekonomskom razvojem;
  6. praćenjem trendova za sva gore navedena specijalistička područja.

Za sve nabrojane glavne grupe djelatnosti karakteristično je da problematiku shvaćamo u cijelosti. To znači da naša ponuda za iznad navedene glavne grupe usluga obuhvaća također i osposobljavanje i mentorstvopravno savjetovanje, marketing i prodaju, razvoj novih poslovnih modela i alata, identificiranje i/ili iniciranje razvoja odgovarajućih novih informacijskih rješenja, istraživanje, izdavaštvo i sl.

Povezujemo se s poduzećima i pojedincima koji nam pomažu da zaokružimo i obogatimo našu ponudu usluga. Naši naručitelji su poduzeća i kreativni pojedinci, gospodarske komore, lokalni i regionalni poslovni centri te ostali. Naručitelji i partneri dolaze iz Slovenije, Belgije, Hrvatske, Rumunjske, Njemačke, Engleske, Poljske i drugih država.

Današnji trend

povezanost svijeta sa svim i svakim od bilo gdje

inicirat će dosta promjena i izazova.

Izazov vidimo u razvoju i širenju znanja o prikladnim oblicima poslovnih, rukovodstvenih,
upravljaćkih, organizacijskih, istraživačkih i poslovno-potpornih modela, metoda i alata.
I to na način da našim naručiteljima stvaramo dodanu vrijetnost te im
omogućujemo preživjeti, uspijevati ili čak uživati u kompleksnosti, raznolikosti i heterogenosti svijeta.

Iznimno puno možemo naučiti iz novo oblikovanog povezanog svijeta i
dosta problema današnjice možemo prevladati kombinacijom
namjera i talenata te procesa i tehnologija.

Vjerujemo da će globalna izmjena znanja i razvoj kulture suradnje donijeti bolji i uravnoteženiji svijet.

Naš je cilj doprinijeti tome sa svim našim znanjem, iskustvom, inteligencijom i pozitivnim duhom.

Naše vrijednosti se ogledaju u:

 • odnosu prema našim kupcima i korisnicima naših usluga;
 • postupanju prema zaposlenicima i ponašanju  prema vanjskim suradnicima;
 • ponašanju prema našim partnerima;
 • našem kontinuiranom cilju pružanja visokokvalitetnih, profesionalnih i cjelovitih usluga;
 • našoj orijentaciji na suradnju i povezivanje pojedinih područja, poduzeća, osoba i/ili poduzetničkih, projektnih i interesnih skupina;
 • primjeni pravila poslovne etike u svim aspektima našeg rada;
 • poštivanju različitih kultura i vjera;
 • poštivanju privatnosti.

Namjera nam je stvoriti okruženje međusobnog povjerenja i razviti dugoročne odnose s našim kupcima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima i partnerima; zato je zadovoljstvo naših klijenata, zaposlenika, suradnika i partnera uvijek u središtu naših nastojanja.

Ponuda cjelovitih, profesionalnih i visokokvalitetnih usluga zahtijeva interdisciplinarnu stručnost i know-how koji istinski dolaze do izražaja samo kada su primijenjeni u kreativnoj atmosferi koja potiče inovativnost, poduzetnost, timski i projektni rad, odgovornost te suradnju i povezivanje internih i vanjskih WOTRA ili slovenskih i stranih stručnjaka.

Interese naših klijenata uvijek zastupamo na najprofesionalniji način, a njihova privatnost u svakom trenutku je zaštićena. Poštujemo različitost poslovnih interesa, različite kulture i vjere, tražeći zajedničke nazivnike koji jamče poslovni uspjeh svih uključenih partnera.

REZERVIRAJTE BESPLATNO ONLINE INFORMATIVNO SAVJETOVANJE