Tiskarska industrija – Uzorci ugovora

Na jednom smo mjestu okupili uzorke ugovora s komentarima na engleskom jeziku, koje je za javnu upotrebu pripremio ITC – International Trade Centre (Međunarodni trgovački centar) u Ženevi.

Veći i ozbiljniji uvoznici i distributeri će vam dostaviti vlastite ugovore koje koriste u ugovornim odnosima s dobavljačima hrane i pića, pa vam ovi ugovori mogu više poslužiti kao informacija o tome kako se pripremiti za partnerstvo s njima. Za manje kupce ili komercijalne agente ili zastupnike, međutim, pojedinačni uzorci ugovora mogu poslužiti kao predložak za pripremu vlastitog ugovora.

U svakom slučaju, savjetujemo vam da se obratite pravnom savjetniku ili odvjetniku specijaliziranom za međunarodne komercijalne ugovore u vezi s konačnim odredbama pojedinačnog ugovora.

Prijavite se za pristup upravitelju datoteka.