Med našimi svetovalnimi področji

Digitalno gospodarstvo

Digitalno gospodarstvo je v polnem razmahu. Kako se prilagajati digitalnim trendom in kako vam to lahko koristi pri vašem poslovanju?


Več...

Poslovna partnerstva

Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja in tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti. Kakšne so vaše partnerske strategije?


Več...

Financiranje projektov

Kakšne so možnosti financiranja projektov, kakšne strategije izbrati in kako projekt pripraviti za eno ali drugo obliko financiranja.


Več...

Komu svetujemo?

Svetujemo privatnemu sektorju

Svetujemo podjetjem iz vseh sektorjev in vseh velikosti na različnih poslovnih področjih, predvsem pa na področjih internacionalizacije poslovanja, inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov, digitalnega gospodarstva, financiranja razvojnih projektov, idr. Pogosta vprašanja podjetij se nanašajo na:

 

 •  prodajo izdelkov in storitev na tujih trgih
 •  pridobitev evropskih sredstev
 •  konkuriranje na trgu javnih naročil
 •  iskanje investitorjev, dobaviteljev in/ali strateških partnerjev
 •  izgradnjo nove ali na izboljšanje obstoječe partnerske prodajne mreže
 •  spletno prisotnost, predstavitev in prodajo
 •  nove projektne ideje

Naši sodelavci so pogosto vključeni v ocenjevanje prispelih projektnih predlogov s strani podjetij pri Evropski komisiji s področja razvoja industrijskih grozdov (H2020 - INNOSUP), s področja urbanega in/ali podeželskega podjetniškega razvoja (URBACT, H2020-RUR-Rural Renaissance - spodbujanje inovativnosti in poslovnih priložnosti) ter s projekti direktno ali indirektno povezanimi z informacijsko tehnologijo (npr. H2020 - SME Instrument, H2020 - Fast Track Innovation, H2020 - NMBP - nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and production).

Svetujemo javnemu sektorju

Svetujemo na področjih lokalnega in regionalnega gospodarskega razvoja, razvoja turizma ter razvoja poslovno-podpornega okolja in s tem povezanih storitev v javnem sektorju. Svetujemo občinam, razvojnim centrom in agencijam, javnim zavodom, ministrstvom. Vključujemo se tudi v svetovalne projekte v tujini, ki so finančno podprti s strani Evropske komisije, Svetovne banke in drugih nadnacionalnih organizacij ali nacionalnih ministrstev posameznih držav. Pogosta vprašanja naročnikov iz javnega sektorja se nanašajo na:

 

 •  strategije razvoja malega in srednje velikega gospodarstva
 •  strategije regionalnega gospodarskega razvoja
 •  razvoj poslovno-podpornega okolja oz. razvoj poslovnih ekosistemov
 •  možnosti financiranja razvojnih projektov
 •  marketing in promocijo regij

Naši sodelavci so pogosto tudi vključeni v ocenjevanje prispelih projektnih predlogov pri Evropski komisiji s področja poslovnih ekosistemov v urbanem okolju (program URBACT), s področja spodbujanja inovativnosti in poslovnih priložnosti na podeželju (H2020 - RUR - Rural Renaissance), s področja razvoja industrijskih grozdov (H2020 - INNOSUP) ter informacijske tehnologije (npr. H2020 - SME Instrument in H2020 - Fast Track Innovation), občasno pa tudi v ocenjevanje prijav na evropske razpise tehnične pomoči (EuropeAid) s področja regionalnega razvoja in/ali razvoja malega in srednje velikega gospodarstva.

Svetujemo članskim organizacijam

Svetujemo članskim oz. mrežnim organizacijam (predvsem gospodarskim zbornicam in združenjem ter poslovnim grozdom in poslovnim mrežam) pri uvajanju oz. zagotavljanju naprednih poslovnih storitev podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, modeli in orodji. Prevzamemo tudi vodenje mrežne organizacije in/ali svetujemo na področjih:

 

 •  priprave ali prenove strategije mrežne organizacije
 •  pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev
 •  uvajanja oz. zagotavljanja naprednih poslovnih storitev
 •  uvajanja sodobnih tehnologij, modelov in orodij
 •  uvedbe, prenove in vzdrževanja spletne identitete

Svetovali smo članskim organizacijam v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v Ukrajini, Gruziji, Romuniji in v drugih državah po svetu.

 

Naši sodelavci so pogosto tudi vključeni v ocenjevanje prispelih projektnih predlogov pri Evropski komisiji s področja poslovnih ekosistemov v urbanem okolju (program URBACT), s področja spodbujanja inovativnosti in poslovnih priložnosti na podeželju (H2020 - RUR - Rural Renaissance), s področja razvoja industrijskih grozdov (H2020 - INNOSUP) ter informacijske tehnologije (npr. H2020 - SME Instrument in H2020 - Fast Track Innovation), občasno pa tudi v ocenjevanje prijav na evropske razpise tehnične pomoči (EuropeAid) s področja regionalnega razvoja in/ali razvoja malega in srednje velikega gospodarstva.

Svetujemo poslovnim ekosistemom

Svetujemo poslovnim ekosistemom (kot npr. lokalnim, regionalnim in nacionalnim podjetniškim in poslovnim centrom, tehnološkim parkom, inkubatorjem, gospodarskim zbornicam in združenjem ter poslovnim grozdom in poslovnim mrežam) pri uvajanju oz. zagotavljanju naprednih poslovnih storitev podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, modeli in orodji. Svetujemo na področjih:

 

 •  priprave ali prenove strategije poslovnega ekosistema
 •  pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev
 •  uvajanja oz. zagotavljanja naprednih poslovnih storitev
 •  uvajanja sodobnih tehnologij, modelov in orodij
 •  uvedbe, prenove in vzdrževanja spletne identitete

Svetovali smo poslovnim ekosistemom v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, na Kosovem, v Ukrajini, Gruziji, Romuniji in v drugih državah po svetu.

 

Naši sodelavci so pogosto tudi vključeni v ocenjevanje prispelih projektnih predlogov pri Evropski komisiji s področja poslovnih ekosistemov v urbanem okolju (program URBACT), s področja spodbujanja inovativnosti in poslovnih priložnosti na podeželju (H2020 - RUR - Rural Renaissance), s področja razvoja industrijskih grozdov (H2020 - INNOSUP) ter informacijske tehnologije (npr. H2020 - SME Instrument in H2020 - Fast Track Innovation), občasno pa tudi v ocenjevanje prijav na evropske razpise tehnične pomoči (EuropeAid) s področja regionalnega razvoja in/ali razvoja malega in srednje velikega gospodarstva.

 

Svetujemo raziskovalnim organizacijam

Raziskovalnim organizacijam svetujemo pri pridobivanju evropskih sredstev v okviru programa Horizon 2020, in sicer predvsem na projektih povezanih z digitalno ekonomijo, poslovnim grozdenjem in povezovanjem ter inovacijami v storitvah. Raziskovalnim organizacijam svetujemo tudi pri razumevanju poslovnega vidika razvojnega projekta kot tudi pri vzpostavitvi ustrezne partnerske, komunikacijske in marketinške strategije.

Svetujemo posameznikom

Svetujemo talentiranim in inovativnim posameznikom z inovativnimi projektnimi idejami, ki se podajajo na pot podjetništva. Svetujemo pri:

 

 •  definiranju strateških usmeritev
 •  pripravi projektne predstavitve za namene pridobivanja strateških partnerjev in/ali investitorjev
 •  iskanju strateških partnerjev in/ali investitorjev
 •  pridobivanju nepovratnih sredstev
 •  uvedbi in vzdrževanju spletne identitete

Pri navedenih storitvah se po potrebi povezujemo s strokovnjaki in poslovnimi ekosistemi v tujini.

 

img-1

Najnovejše iz WOTRA Fokus - razvojni navigator

18. junij 2019
Irena Rezec

Kakšne možnosti prodaje imajo podjetja preko Amazona?

Napisala Irena Rezec | 18. junij 2019 Amazon vsako leto beleži visoko rast tako glede števila ponudnikov oz. prodajalcev in kupcev kot tudi glede prometa, ustvarjenega iz prodaje. Tudi podjetja, ki so opazovala amazon le s stranskim očesom morajo priznati, da…
18. april 2018
Irena Rezec

Uporaba partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje

Napisala Irena Rezec | 18. april 2018 V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. Te spletne trgovine so razpršene po Evropi, velik delež spletnih trgovin pa pripada Nemčiji, Združenem kraljestvu in…
27. oktober 2017
Irena Rezec

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

Napisala Irena Rezec | 27. oktober 2017 Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov…
03. januar 2017
Irena Rezec

Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

Napisala Irena Rezec | 3. januar 2017, ažurirano 4. marec 2018 V okviru naših storitev, povezanimi z internacionalizacijo poslovanja smo v zadnjem obdobju veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in…

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice