H2020-INNOWWIDE nepovratna finančna sredstva za visoko inovativna mala in srednje-velika podjetja

V okviru projekta INNOWWIDE, financiranega s strani programa Obzorje 2020 (H2020), je bil zaključen prvi razpis, pred kratkim pa je bilo objavljenih tudi 50 zmagovalnih inovativnih malih in srednjih podjetij.

V okviru projekta INNOWWIDE, financiranega s strani programa Obzorje 2020 (H2020), je bil zaključen prvi razpis, pred kratkim pa je bilo objavljenih tudi 50 zmagovalnih inovativnih malih in srednjih podjetij.

Ekipa INNOWWIDE je poročala o pomembnih izsledkih, vezanih na izbrane projekte:
  • ZDA so bile v izbranih projektih največkrat ciljna  izvozna država, in sicer v 13-ih od 50 financiranih projektov. Poleg ZDA je bilo v izbranih projektih kar 21 izstopnih držav iz vseh kontinentov.
  • Španski prijavitelji so bili z 20 izbranimi projekti najbolj uspešni.
  • Glede kategorij ciljnih držav je bila uravnotežena porazdelitev med razvitimi državami in državami v razvoju, pri čemer je bilo za vsako kategorijo dodeljenih 19 projektov. Preostalih 12 projektov bo potekalo v skupini gospodarstev v vzponu.
  • Večina uspešnih projektov je bila usmerjena v razvoj tehnologij na področju elektronike, IT in telekomunikacij.
  • Najbolj pomembni ciljni tržni sektorji v prvem razpisu so bili energija, kmetijstvo in okolje.

Drugi razpis je bil objavljen 15. januarja 2020 z rokom prijave 31. marec 2020 z namenom financiranja 70 projektov v skupni vrednosti 4,2 milijona EUR sredstev.

V okviru projekta INNOWWIDE, financiranega s programom H2020, so na voljo nepovratna finančna sredstva za mala in srednje velika inovativna podjetja, ki želijo vstopiti na mednarodne, toda ne-evropske trge.

Sredstva omogočajo malim in srednje-velikim podjetjem, da lahko v sodelovanju z lokalnimi zainteresiranimi stranmi izvedejo oceno izvedljivosti in preživetja, z lokalnim partnerjem morda prilagodijo izdelek posameznemu ciljnemu trgu, izvedejo preverbo morebitne patentne zaščite ipd. Posamezen financiran projekt traja šest mesecev, projekt pa mora imeti upravičene stroške v višini vsaj 86.000 EUR, ki se financirajo do 70% (fiksna pavšalna subvencija v višini 60.000 EUR). Financiranje tako ustvarja pogoje za povečanje uporabe evropskih inovativnih rešitev na trgih zunaj Evrope.

MSP se lahko odloči za eno od upravičenih ciljnih trgov. Možni ciljni trgi so države v razvoju, velika gospodarstva v vzponu (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Mehika) in razvite države. Točen seznam upravičenih držav je priložen razpisni dokumentaciji.

Kdo se lahko prijavi?

  • inovativna mala in srednja velika podjetja, vključno z mladimi podjetji in novoustanovljenimi podjetji, iz vseh sektorjev, ki želijo konkurirati in začeti poslovati na novih in hitro rastočih trgih po svetu;
  • MSP-ji s sedežem v eni izmed članic EU ali pridruženih članic programa Obzorje 2020;
  • v projektu je potrebno navesti lokalno partnersko organizacijo na ciljnem trgu, ki bo v vlogi podizvajalca za aktivnosti, potrebne za izvedbo ene ali več projektnih aktivnosti na ciljnem trgu.

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani INNOWWIDE in v naši WOTRA pisarni. V primeru, da potrebujete podporo pri pripravi vašega projektnega predloga, nas kontaktirajte.