Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

V okviru naših storitev, povezanih z internacionalizacijo poslovanja smo v zadnjih letih veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge evropske trge, še predvsem na angleško in irsko tržišče. Predvsem

angleško tržišče je prepoznavno kot eno izmed svetovnih trgov (po mnenju nekaterih celo kot svetovni trg št. 1) za prehranske izdelke

Velika baza potrošnikov z dobro kupno močjo (npr. približno 65 milijonov prebivalcev Združenega kraljestva, ki v povprečju potrošijo 11% družinskega proračuna* za prehrano in pijače) ter hkrati odlična referenca ali izhodišče za vstop na ameriške, arabske in azijske trge prepričata veliko število proizvajalcev iz celega sveta, da vložijo vse napore, da vstopijo na angleški in posledično tudi na irski trg. Oba trga sta sicer zelo zahtevna, tako zaradi velikega števila konkurentov kot tudi zaradi zahtevnosti kupcev v smislu zahtev po kakovosti, manj procesiranih, naravnih ali celo ekoloških izdelkih, novih okusih, oblikovni všečnosti embalaže, inovativnih marketinških pristopih, hitri dostavi v primeru naročanja preko spleta ipd. Zahtevni so tudi prodajni kanali, pa naj bodo to tradicionalni (npr. distributerji) ali spletni ter večji ali manjši. Pri vstopanju v posamezni kanal zelo pomaga, če imajo proizvajalci pridobljenega enega od zahtevnejših standardov, kot npr. BRC, IFS ali ISO 22000  in/ali če so kakovost in zaželjenost izdelkov že preverili preko različnih tekmovanj in pri tem dobili nagrado ali priznanje.

Tako na angleškem kot tudi na drugih trgih je v zadnjih letih opaziti trend rasti prodaje izdelkov pod blagovno znamko tistih, ki prodajajo izdelek na posameznem trgu in ne tistih, ki izdelek proizvedejo. Lastne blagovne znamke uvajajo tako tradicionalni (npr. Harrods) in spletni trgovci (npr. trgovci na amazon-u) kot tudi znane osebnosti (npr. Jamie Oliver). Kar pomeni, da imajo proizvajalci, ki so se pripravljeni odpovedati lastni blagovni znamki več možnosti prodaje na tujih trgih v večjih količinah kot tisti, ki bi radi obdržali lastno blagovno znamko, pa hkrati nimajo dovolj znanja in/ali sredstev za razvoj blagovne znamke in odličen marketing, ki bi bil v takem primeru potreben. To je posledica dejstva, da postaja storitveni del ponudbe izdelka (npr. promocija, marketing, prodaja, dostava) enako ali celo bolj pomemben od samega izdelka in se višina stroškov v skupni ceni izdelka že nagiba na stran storitev. To proizvajalce sili k temu, da na eni strani zmanjšujejo proizvodne stroške ter na drugi strani povečujejo sredstva za promocijo, marketing in prodajo. Tako na angleškem trgu deluje veliko število zadrug oz. kooperativ, saj se zaradi zmanjševanja stroškov predvsem manjši proizvajalci združujejo v zadruge. Zadruge razvijajo skupne blagovne znamke ter vršijo promocijo, marketing in prodajo. Proizvajalci se združujejo v zadruge ali druge povezovalne oblike tudi zaradi zmanjšanja nabavnih stroškov surovin (skupna nabava) in zmanjševanja proizvodnih stroškov (skupna proizvodna linija, skupno skladišče ipd.).

Tako kot v drugih sektorjih, so tudi v prehrambenem sektorju pomembne inovacije. Inovacije vsaj za določeno obdobje pozicionirajo proizvajalca pred konkurenco ter hkrati omogočijo razvoj in razpoznavnost proizvajalčeve lastne blagovne znamke. Inovacije so lahko npr. nove recepture, stari, pozabljeni recepti toda novi poslovni, marketinški in prodajni modeli, nove večfunkcionalne embalaže in drugo. Če je pri zmanjševanju stroškov pomembno sektorsko povezovanje, je pri inoviranju pomembno medsektorsko povezovanje ter združevanje različnih, tudi izjemno različnih področij (npr. informacijska tehnologija, turizem, kreativna industrija, marketing ipd.), izdelkov in storitev v enovit izdelek oz. enovito ponudbo.

Vse zgoraj navedeno zahteva od proizvajalcev dobro pripravo in strategijo za vstop na zahtevne trge ter tudi dobro izbiro prodajnih poti.

Strategij in kombinacij posameznih pristopov vstopa na tuji trg je veliko več kot jih lahko nakažem v prispevku. Veliko je tudi priložnosti za vse skupine prehranskih izdelkov in pijač ter tako za velike kot manjše proizvajalce. Veliko od zgoraj navedenega velja tudi za druge zahtevne trge, druge sektorje ter druge skupine izdelkov, namenjenih široki potrošnji. V podjetju WOTRA smo razvili vrsto storitev in vzpostavili partnerstva, ki vam lahko pomagajo pri nastopu na tujih trgih.

V primeru, da bi želeli pomoč pri vstopu na angleški, irski ali drugi evropski trg nas kontaktirajte.

 

Food Statistics Pocketbook 2016