Spletna omrežja in skupnosti

 

Poleg informiranja javnosti preko različnih spletnih socialnih omrežij, smo uvedli tudi spletne skupnosti, ki so bodisi povezane z našimi strokovnimi področji bodisi s posameznimi skupinami izdelkov in storitev. Vabimo vas, da postanete aktivni član ene ali več skupnosti in tako obogatite izmenjavo informacij in znanja med člani posamezne skupnosti. Izmenjava informacij in znanja poteka v slovenskem ali angleškem jeziku, odvisno od namena posamezne skupine. Posamezne spletne skupnosti smo odprli v večih socialnih omrežjih, tj. v omrežju LinkedIn, Facebook in Google+. Predstavljene so v nadaljevanju.

 

 

digital 270x270
Digitalno gospodarstvo

 

LinkedIn - mednarodna skupnost
Facebook - mednarodna skupnost
Google+ - mednarodna skupnost

 


partnership 270x270
Sodelovalni poslovni modeli

 

LinkedIn - mednarodna skupnost
Facebook - mednarodna skupnost
Google+ - slovenska skupnost
Google+ - mednarodna skupnost


creativity 270x270
Inovativno gospodarstvo in podjetništvo

LinkedIn - mednarodna skupnost
Facebook - mednarodna skupnost
Google+ - slovenska skupnost
Google+ - mednarodna skupnost


balance2 270x270 col
Komplementarne poslovne prakse

LinkedIn - mednarodna skupnost
Facebook - slovenska skupnost
Google+ - slovenska skupnost
Google+ - mednarodna skupnost


 

internationalisation 270x270
Mednarodno poslovanje

Facebook - mednarodna skupnost
Google+ - slovenska skupnost


digitalcommerce 270x270
Marketing in prodaja

Facebook - slovenska skupnost

 


funding 270x270
Financiranje in investiranje

Google+ - mednarodna skupnost

 


StrateskaInteligenca 270x270
Strateška inteligenca

Google+ - slovenska skupnost

 


 

RuralSlovenia 270x270
Ekološko in trajnostno

Facebook - slovenska skupnost
Facebook - mednarodna skupnost
Google+ - slovenska skupnost
Google+ - mednarodna skupnost


LED RED 270x270
Regionalni gospodarski razvoj

Facebook - mednarodna skupnost

 

 

 


living2 270x270
Življenjski prostor

Facebook - mednarodna skupnost

 

 

 


leisure 270x270
Prosti čas

Facebook - mednarodna skupnost

 

 

 


 

 

twitter   facebook   googleplus   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Twitter

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator