Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska sodelovalna in povezovalna strategija, ki, med drugim, opredeljuje potencial posameznikov, podjetij in organizacij v posamezni povezavi (lahko tudi regiji) ali tudi izven nje ter hkrati tudi procese in pravila izmenjave intelektualnega kapitala.

Vprašanj v zvezi z omenjeno tematiko je veliko, med drugim:

  • Kolektivna inteligenca, iz katere bi posamezniki v povezavi črpali skupaj ustvarjeno znanje ali inteligenco se je razvila le v redkih primerih sodelovanja in povezovanja. Kaj so razlogi za to in kako lahko kolektivno inteligenco razumemo v kontekstu sodelovanja in povezovanja?
  • Ali bi lahko načrtno in pametno grajena kolektivna inteligenca ter dostop do te inteligence postala glavni bodoči konkurenčni dejavnik razvoja posameznikov, podjetij, povezav ali celo regij?
  • Kdo so pobudniki in vodilni nosilci razvoja kolektivne inteligence?
  • Kako kolektivno inteligenco apliciramo v lastne sodelovalne in povezovalne modele?
  • Kakšna znanja in orodja potrebujemo za izgrajevanje kolektivne inteligence?
  • Kakšna je stopnja kolektivne inteligence v podjetniških grozdih, prodajnih in drugih mrežah ter kako jo meriti?
  • Ali je lahko stopnja kolektivne inteligence eden izmed pokazateljev stopnje ustvarjenega zaupanja v povezavi ali pokazatelj nivoja zrelosti posamezne povezave?

Področje izgrajevanje kolektivne inteligence zahteva multidisciplinarna in interdisciplinarna znanja, sodelovalne poslovne modele in pristope, digitalizacijo poslovanja in sodelovanja ter druge pogoje, ki omogočajo rast kolektivne inteligence.