Splošno o WOTRA

Nudimo storitve v različnih oblikah, ki so strateško pomembne za vašo rast, pa tudi za trajnostne sodelovalne in partnerske odnose, kar hkrati vse prispeva tudi k splošni blaginji družbe.

Podjetje WOTRA je globalno usmerjeno podjetje z širokim naborom storitev tako za privatni in javni sektor kot tudi za poslovno podporne organizacije.

Dejavnosti podjetja WOTRA lahko razdelimo v več glavnih skupin storitev, med njimi so storitve, povezane z:

 1. internacionalizacijo poslovanja oz. nudenjem pomoči podjetjem pri nastopu na tujih trgih;
 2. uvajanjem inovativnih sodelovalnih in drugih poslovnih modelov ter iskanjem strateških in drugih partnerjev v vseh razvojnih fazah podjetja ali posameznega izdelka in/ali storitve ter v vseh poslovnih situacijah;
 3. ustanavljanjem in menedžmentom poslovnih mrež ter drugih oblik poslovnega sodelovanja in povezovanja (podjetniški grozdi, strateška zavezništva, prodajne in distribucijske mreže, konzorciji, klubi, združenja, kooperative,…);
 4. pridobivanjem finančnih sredstev za inovativne projekte, in sicer bodisi preko evropskih in drugih nepovratnih virov bodisi preko privatnih virov;
 5. razvojem poslovno-podpornih ekosistemov ter storitvami povezane z lokalnim in regionalnim gospodarskim razvojem;
 6. globalno promocijo, marketingom in prodajo;
 7. razvojem storitev in orodij, ki bazirajo na informacijski tehnologiji, informacijah, upravljanju z znanjem in kolektivni inteligenci za vsa zgoraj omenjena specialistična področja;
 8. spremljanjem trendov za zgoraj omenjena specialistična področja.

Za vse naštete glavne skupine dejavnosti je značilno, da se lotevamo problematike celostno. To pomeni, da naša ponudba za zgoraj naštete glavne skupine storitev zajema tudi usposabljanje in mentorstvopravno svetovanjemarketing in trženjerazvoj novih poslovnih modelov in orodijidentificiranje in/ali iniciiranje razvoja ustreznih novih informacijskih rešitevraziskovanje, založništvo ipd.

Pri svojem delu se povezujemo s podjetji in posamezniki, ki nam pomagajo zaokrožiti in obogatiti našo ponudbo storitev. Naši naročniki so podjetja in kreativni posamezniki, gospodarske zbornice, lokalni in regionalni poslovni centri ter drugi. Tako naročniki kot tudi partnerji so iz Slovenije, Belgije, Hrvaške, Romunije, Nemčije, Velike Britanije, Poljske in drugih držav.

Naš glavni razvojni izziv

Današnji trend

povezanega sveta z vsem in vsakim od kjerkoli

bo iniciiral veliko sprememb in veliko izzivov.

Mi vidimo svoj izziv v razvoju in širjenju znanja o primernih oblikah poslovnih, vodstvenih, upravljalskih, organizacijskih, raziskovalnih in poslovno-podpornih modelih, metodah in orodjih.

In sicer na način, da našim naročnikom ustvarjamo dodano vrednost, ter da jim

omogočimo preživeti, uspevati in celo uživati v kompleksnosti, raznolikosti in heterogenosti sveta.

Izjemno veliko se lahko naučimo iz novo oblikovanega povezanega sveta ter

veliko današnjih problemov lahko premostimo s kombinacijo

namenov in talentov ter procesov in tehnologij.

Verjamemo, da bo globalno izmenjevanje znanja ter razvoj kulture sodelovanja prinesel

boljši in bolj uravnotežen svet.

Naš cilj je prispevati k temu z vsem našim znanjem, izkušnjami, inteligenco in pozitivnim duhom.

Naše vrednote

Naše vrednote se odražajo v:

 • odnosu do uporabnikov oz. kupcev;
 • odnosu do zaposlenih in v odnosu do sodelavcev;
 • odnosu do partnerjev;
 • usmerjenosti k profesionalni, kakovostni in celostni ponudbi;
 • usmerjenosti k sodelovanju in povezovanju posameznih področij, posameznih podjetij, posameznikov in/ali podjetniških, projektnih in interesnih skupin;
 • upoštevanju poslovno-etičnih načel;
 • spoštovanju različnih kultur in religij;
 • spoštovanju zasebnosti.

Z našimi uporabniki oz. kupci, sodelavci in partnerji želimo vzpostaviti medsebojno zaupanje in razvijati dolgoročne odnose, zato je zadovoljstvo naših strank, sodelavcev in partnerjev v središču naših prizadevanj.

Profesionalna, kakovostna in celostna ponudba zahteva interdisciplinarna strokovna znanja, ki pridejo do izraza v ustvarjalnem okolju, ki spodbuja inovativnost, podjetnost, skupinsko in projektno delo, odgovornost ter sodelovanje in povezovanje notranjih in zunanjih (lokalnih in tujih) strokovnjakov.

Interese naročnika zastopamo profesionalno in pri tem ščitimo njegovo zasebnost. Spoštujemo različnost poslovnih interesov, različne kulture in religije ter iščemo skupne imenovalce, ki vodijo do poslovnega uspeha vseh vpletenih partnerjev.

Rezervirajte 30-minutno brezplačno spletno posvetovanje

ajax-loader