Kolofon

Pišite nam preko obrazca “Poizvedba” ali nas pokličite med uradnimi urami.

Uradno ime podjetja in lastnika spletne strani:WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o.
Kratko ime podjetja:WOTRA d.o.o.
Pravna oblika podjetja:družba z omejeno odgovornostjo
Matična številka:1689339
ID DDV:SI55981054
Leto ustanovitve podjetja:2002
Leto pričetka delovanja spletne strani:2020
Naslov podjetja:WOTRA d.o.o.
Donova cesta 2
1215 Medvode
Lastnik in direktor podjetja:Irena Rezec
Telefon:+386 40 790 000
Uradne ure:ponedeljek - petek, 8:00 - 16:00
Osnovni kapital:11.700,00 EUR
Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vložno številko:
1/35666/00
Poslovni bančni račun:Nova Ljubljanska Banka d.d.
SWIFT/BIC: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 0009 0853 464
Ostale spletne strani, portali in trgovine podjetja:www.wotrafocus.com
www.collaboventures.com
www.collaborate2shine.com
www.getfunds2shine.com
www.all2shine.com
www.woprom.si
www.all2shine.com
www.wotraseminar.si
ajax-loader