Raziskave in razvoj

Naše razvojno-raziskovalne aktivnosti so povezane z našimi strokovnimi področji ter širše z spodaj navednimi področji znanosti:

  • socialno-ekonomske-poslovne vede (npr. raziskave in razvoj povezane s poslovanjem in menedžmentom, poslovno-podpornimi sistemi, podjetništvom, novimi poslovnimi, menedžerskimi in organizacijskimi modeli, sodelovalnimi in partnerskimi pristopi, mediji in komuniciranjem, informacijsko znanostjo, inovacijami v storitvah, socialnimi inovacijami ipd.);
  • naravoslovne znanosti – informatika (npr. razvoj na IKT ter na znanju in inteligenci osnovana poslovna orodja);
  • multidisciplinarne in interdisciplinarne raziskave in razvoj.

Raziskava o izgrajevanju kolektivne inteligence – v pripravi

Z raziskavo želimo ugotoviti koliko pomena dajemo znanju posameznikov ter kako znamo to znanje povezati v t.i. kolektivno inteligenco. Tematika je povezana z naprednejšo stopnjo vodenja oz. koordinacije sodelovalnih in partnerskih modelov. Rezultati raziskave bodo vključeni v naša strokovna gradiva in publikacije.

Ankete se nanašajo na naša strokovna in razvojno-raziskovalna področja ter so praviloma le del naših razvojno-raziskovalnih aktivnosti, torej le ena izmed uporabljenih raziskovalnih metod v okviru posameznih projektov.

Poleg anket za namene razvojno-raziskovalnih aktivnosti občasno izvajamo še anketiranje, s katerim želimo ugotoviti specifične potrebe ali pa zadovoljstvo naših uporabnikov.

Anketiranje v imenu tretjih oseb, npr. po naročilu naših strank izvajamo le izjemoma.

 

Aktivne ankete

Trenutno ni aktivnih anket.

 

Ankete v pripravi

V okviru raziskave o izgrajevanju kolektivne inteligence pripravljamo anketni vprašalnik za nosilce, vodstvo in/ali koordinatorje članskih oz. mrežnih organizacij.

Rezervirajte 20-minutno brezplačno spletno posvetovanje