Poslovni ekosistemi kot odgovor na prepletenost poslovnih odnosov in procesov

Sodelovalni poslovni modeli predstavljajo velik strateški izziv vsakega podjetja.

Odnosi z dobavitelji, zunanjimi izvajalci, prodajno mrežo, kupci, sledljivci na spletnih socialnih omrežjih ali celo z zunanjimi inovatorji postajajo zelo kompleksni.

V zadnjih letih so se notranje in relativno samostojne poslovne funkcije začele prepletati z zunanjim svetom ter brisati meje med notranjim in zunanjim okoljem organizacije ter med posameznimi poslovnimi funkcijami ali strokovnimi področji. Bolj ko sodelujemo z zunanjim svetom organizacije, bolj postajamo konkurenčni v primerjavi s tistimi, ki teh sodelovalnih modelov še ne vpeljujejo v svojo poslovno prakso. Seveda samo v primeru, če znamo tako kompleksne in raznovrstne odnose umestiti v naš poslovni model in jih tudi voditi na način, da bodo dolgoročno prispevali k razvoju našega poslovnega sistema. Podjetja, ki se zavedajo potenciala, ki ga ti prepleteni in kompleksni odnosi imajo, so začela razvijati t.i. poslovne ekosisteme, kjer posamezni notranji in zunanji odnosi, poslovne funkcije in procesi niso več ločeni, temveč povezani in soodvisni.

Sodobna digitalna orodja nam sicer lahko znatno olajšajo delo pri izgrajevanju in vodenju poslovnega ekosistema, vendar vprašanja glede načina sodelovanja med tradicionalno prodajno mrežo in digitalnimi prodajnimi kanali, organizacijo in zunanjimi inovatorji, notranjimi viri in zunanjimi viri informacij, notranjimi in zunanjimi poslovnimi programskimi rešitvami ipd. ne morejo rešiti brez načrtne partnerske strategije organizacije in brez načrtnega upravljanja sodelovalnih odnosov.

Pomen in nujnost načrtnega upravljanja teh odnosov potrjuje tudi v letu 2017 sprejet mednarodni ISO 44001:2017 standard, ki je namenjen prav upravljanju sodelovalnih poslovnih odnosov.

V podjetju WOTRA že več let razvijamo usposabljanja, smernice in svetovanja na področju raznovrstnih sodelovalnih poslovnih odnosov in njihovega upravljanja. Kot primer naj navedem odnose med principalom, zastopniki in distributerji ali izgrajevanje ekosistema sodobne spletne trgovine.

V primeru, da bi želeli več informacij in podpore pri načrtovanju in upravljanju vaših sodelovalnih poslovnih odnosov ali vašega poslovnega ekosistema se obrnite na avtorico tega članka.