Priročniki

Na osnovi bogatega praktičnega in multidisciplinarnega znanja in izkušenj naših internih in zunanjih strokovnih sodelavcev pripravljamo strokovne priročnike za različne ciljne skupine in poslovna področja.

Trenutno so v zaključni fazi naslednji priročniki:

Priročnik “Prodaja hrane in brezalkoholnih pijač na evropskem trgu” vsebuje praktična priporočila za vse tiste, ki želijo ponuditi svoje lastne prehranske izdelke in brezalkoholne pijače evropskemu trgu, vključno kupcem Združenega Kraljestva. V priročniku so predstavljene raznovrstne tradicionalne in digitalne marketinško-prodajne poti kot tudi sodobni poslovni modeli in orodja.

Priročnik boste lahko kupili v naši spletni trgovini proti koncu leta 2021. Nakup priročnika vam bo omogočil tudi dostop do vseh posodobljenih bodočih verzij priročnika s prilogami.

Kupci prejmejo navodila za dostop do elektronske verzije priročnika.

Tiskarska industrija je v fazi pomembnih sprememb, povezanih z vzponom digitalnega gospodarstva na eni strani in sodelovalnimi poslovnimi modeli na drugi strani. Številni primeri kažejo, da se tiskarski sektor zna hitro prilagoditi in pri tem biti tudi zelo inovativen. V priročniku “Sodobne razvojne strategije, poslovni modeli in prodajne poti tiskarske industrije” so predstavljeni številni možni načini uspešnega sobivanja tiskarske industrije z sodobnimi tehnologijami in sodelovalnimi poslovnimi modeli, kar pa hkrati tudi povečuje možnosti vstopa v nove prodajne poti in na nove trge.

Priročnik boste lahko kupili v naši spletni trgovini v začetku leta 2022. Nakup priročnika vam bo omogočil tudi dostop do vseh posodobljenih bodočih verzij priročnika s prilogami.

Kupci prejmejo navodila za dostop do elektronske verzije priročnika.