Projekti

 

Vse od začetka delovanja pa do danes sodelujemo in se uveljavljamo v projektih nacionalnih in mednarodnih razsežnosti. Tako smo sodelovali v projektih, ki so se izvajali v Sloveniji in drugih evropskih državah, na Kosovu, v Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Bili smo v vlogi podizvajalca, izvajalca in partnerja ter tudi v vlogi nosilca projekta, (so)financerji projektov pa so med drugim bili:

 

 Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije;

 Evropska komisija;

 EAR (European Agency for Reconstruction) – Evropska agencija za obnovo;

 Svetovna banka; in

 drugi.

 

Tako imamo praktično znanje in izkušnje o slovenskih, evropskih in drugih razpisih, redno pa spremljamo tudi najave in tekoče objave razpisov. V zvezi s tem nudimo našim uporabnikom naslednje storitve:

 

 pomoč pri razvoju projektne ideje v skladu s strateškimi razvojnimi cilji podjetja;

 identificiranje primernih programov Evropske unije in slovenskih podpornih oblik ter po potrebi tudi drugih finančnih virov;

 svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije v skladu z razpisnimi pogoji in/ali v skladu z zahtevami drugih oblik financiranja projekta;

 načrtovanje, vodenje in spremljanje izvajanja oz. nadzor nad izvajanjem projekta;

 svetovanje pri uporabi najprimernejših informacijskih virov, programskih orodij ter tehnik pri pripravi, izvajanju in nadzoru projekta;

 usposabljanje in mentorstvo;

 povezovanje projektne ideje oz. področja s strategijo in vizijo podjetja ter povezovanje z domačimi in tujimi partnerji ter strokovnjaki;

 planiranje in izvedba trženjske strategije projekta.

 

Podrobnejše informacije oz. ponudbo dobite, če pošljete poizvedbo preko elektronskega obrazca “Poizvedba”. Dodatne informacije vam posredujemo tudi na telefonski številki +386 40 790 000 vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro.

 

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice