Razvijte, izboljšajte ali razširite ekosistem vaše spletne trgovine

Pomagamo vam razviti ali izboljšati ekosistem vaše spletne trgovine v 6 fazah, kot je razvidno iz spodnjega infografa.

Naš pristop k razvoju ekosistema sodobne spletne trgovine združuje znanja iz strateškega managementa, informacijske tehnologije, internacionalizacije poslovanja, upravljanja s partnerji ter marketinga in prodaje. Še več, v 6-faznem procesu upoštevamo kar 9 ključnih področij, ki jih je za najbolj optimalne rezultate priporočljivo razvijati in usklajevati hkrati, med drugim področje t.i. »fintech« industrije oz. finančne tehnologije, raznovrstnih integracij z drugimi rešitvami zunaj vašega poslovnega sistema, zakonodajno-regulativnih okvirov, partnerskih oblik povezovanja idr. Tam, kjer je to potrebno, obravnavamo tako tradicionalne kot digitalne marketinško-prodajne kanale ter predlagamo ukrepe za usklajeno delovanje med njimi. Poudariti je tudi potrebno, da se pri sodobnih pristopih razvija kompleksen ekosistem raznovrstnih odnosov, povezav, tehnoloških orodij in rešitev, kar zahteva dobro poznavanje značilnosti posameznih elementov sodobnega ekosistema ter sistematično in strokovno upravljanje z njimi.

Naš pristop je drugačen od drugih tudi v smislu vstopne točke naše intervencije. To pomeni, da ne glede na to, v kateri dejavnosti poslujete ter v katerem razvojnem procesu »od ideje do trga« se nahajate, lahko vstopimo v poslovni proces in vas postopoma popeljemo do prodaje preko inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov, raznolikih marketinško-prodajnih poti ter s pomočjo sodobnih tehnoloških orodij in rešitev. Torej, v prvi vrsti smo strateški svetovalci, mentorji in povezovalci različnih strokovnih področij, potrebnih za razvoj vašega poslovnega ekosistema, ki v določeni fazi preraste tradicionalne okvire in razvije posebnosti, ki jih zahtevajo posamezni marketinško-prodajni kanali, še posebej spletni prodajni kanali.

Tako kompleksen proces zahteva na eni strani močno podporo vodstva naročnika in njihovo dolgoročno zavezanost izgrajevanju poslovnega in spletnega ekosistema ter na drugi strani multidisciplinarno ekipo strokovnjakov in svetovalno-razvojnih partnerjev, ki lahko sodelujejo tako v posamezni razvojni fazi kot tudi v obdobju po zaključku samega razvojnega procesa.

V primeru, da želite prenoviti ali izboljšati prodajo obstoječe spletne trgovine ali razširiti prodajo preko različnih kanalov in trgov ali celo razviti novo in sodobnješo spletno trgovino, vas vabimo, da nas kontaktirate ali rezervirate termin za spletno 30-minutno brezplačno posvetovanje.