Svetovanje

 

Svetovanje nudimo različnim ciljnim skupinam na različnih področjih razvoja in poslovanja. Naša prednost je prav v interdisciplinarnosti. Hkrati pa tudi v dobrem poznavanju sodobnih tehnologij in orodij ter v dobro vzpostavljeni partnerski, prodajni in svetovalni mreži v Sloveniji in tujini. Posamezna področja svetovanja se običajno prepletajo, izhodiščna vprašanja naših strank pa so največkrat povezana bodisi s pridobivanjem dodatnih finančnih sredstev ali s prodajo izdelkov in storitev na tujih trgih. V obeh primerih, to je tako v primeru pridobivanja finančnih sredstev kot tudi pri prodaji izdelkov in storitev na tujih trgih mora podjetje predhodno izpolnjevati različne pogoje in za uspeh iskati dodatne konkurečne prednosti. To nas običajno pripelje do prepletanja različnih svetovalnih področij in storitev.

 

Z izbiro posameznega strokovnega področja na desni strani lahko dobite več informacij o posameznem področju svetovanja. Spremljajte tudi strokovne prispevke na našem strokovnem portalu WOTRA Fokus – razvojni navigator in se naročite na eNovice. Če želite več informacij ali se želite posvetovati z nami nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

 

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

  Napisala Irena Rezec  |  27. oktober 2017   Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve i...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

  Napisala Irena Rezec  |  3. januar 2017, ažurirano 4. marec 2018   V okviru naših storitev, povezanimi z internacionalizacijo poslovanja smo v zadnjem obdobju veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge e...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

  Napisala Irena Rezec  |  29. junij 2016   Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska s...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Kdo naj sodeluje in kakšna znanja potrebujemo pri pripravi prijavno-projektne dokumentacije za pozive evropskega raziskovalnega programa Horizon 2020 (Obzorje 2020)

  Napisala Irena Rezec  |  26. junij 2016   Izdelava prijavne dokumentacije za evropski razvojno-raziskovalni program Obzorje 2020 (Horizon 2020) je zahtevna, konkurenca pa izredno velika. Da bi zagotovili kakovostno prijavno dokumentacijo si moramo vzeti dovolj časa za iskanj...

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice