Digitalizacija

Digitalizacija vključuje širok spekter dejavnosti in je vseprisotna v poslovnem in zasebnem življenju. Podpiramo vas pri razumevanju sodobnih digitalnih trendov ter razvoju in uporabi sodobnih rešitev, ki vam pomagajo pridobiti konkurenčno prednost na trgu.

Digitalizacija zajema širok spekter dejavnosti, saj digitalizacija poteka na več nivojih, v vseh sektorjih ter tako v poslovnem, javnem kot tudi zasebnem oz. domačem okolju. Digitalizacija posega v vse pore našega poslovanja in življenja ter hkrati ruši obstoječe klasične izobraževalne, storitvene, proizvodne, finančne, pravne, organizacijske, vodstvene, odločitvene, marketinške, prodajne, komunikacijske in druge poslovne modele, sisteme, podsisteme, metodologije in orodja.

Tudi naše svetovanje v povezavi z digitalizacijo ali digitalno transformacijo je večplastno.

Na eni strani lahko svetujemo organizacijam o možnih spremembah oz. izboljšavah, ki jih prinašajo sodobne digitalizirane rešitve in s katerimi bi organizacije pridobile konkurenčne prednosti, razširile prodajne poti in povečale obseg prodaje, povečale vizibilnost in kredibilnost med obstoječimi in potencialnimi kupci, znižale stroške, povečale preglednost nad poslovanjem ali uvedle nove inovativne poslovne modele.

Na drugi strani lahko svetujemo razvijalcem in ponudnikom digitalnih rešitev pri pridobivanju razvojnih sredstev, pri boljšem razumevanju trendov in potreb poslovnih sistemov, pri vzpostavitvi strateških partnerstev in možnem potencialnem medsebojnem povezovanju posameznih rešitev, pri razvoju partnerskih, marketinških in prodajnih strategij, pri širitvi prodajnih poti in večanju prodaje na domačem in/ali tujih trgih.

REZERVIRAJ 20-MINUTNO BREZPLAČNO SPLETNO POSVETOVANJE