Finančni viri

Eno izmed ključnih povpraševanj s strani vseh vrst organizacij in posameznikov je vezano na financiranje razvojnih projektov. Možnosti je več, le malo organizacij in posameznikov pa izpolnuje pogoje za pridobitev finančnih sredstev in to ne glede na to, da je ponudnikov finančnih sredstev veliko. Naše svetovanje je vezano predvsem na evropska nepovratna sredstva ter na strateška partnerstva in/ali privatna sredstva, ki jih privatni investitorji vlagajo v perspektivne razvojne projekte. Svetujemo vam kakšne so možnosti financiranja vašega projekta, kakšne strategije izbrati ter kako projekt pripraviti za eno ali drugo možnost. Pri svetovalnem delu vezanem na financiranje projektov se povezujemo s pravnimi, finančnimi in drugimi strokovnjaki ter partnerji v Sloveniji in tujini.

Med našimi storitvami

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

  • pomoč pri razvoju projektne ideje v skladu s strateškimi razvojnimi cilji organizacije;
  • identificiranje primernih programov Evropske unije ter po potrebi tudi drugih finančnih virov;
  • svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije v skladu z razpisnimi pogoji in/ali v skladu z zahtevami drugih oblik financiranja projekta;
  • načrtovanje, vodenje in spremljanje izvajanja oz. nadzor nad izvajanjem projekta;
  • svetovanje pri uporabi najprimernejših informacijskih virov, programskih orodij ter tehnik pri pripravi, izvajanju in nadzoru projekta;
  • povezovanje projektne ideje oz. področja s strategijo in vizijo organizacije ter povezovanje z domačimi in tujimi partnerji ter strokovnjaki;
  • planiranje in izvedba trženjske strategije projekta;
  • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Usposabljanje na temo evropskih in drugih finančnih sredstev izvajamo le za zaključene skupine na zahtevo posameznega naročnika. To pomeni, da je dogovor o vsebini in trajanju odvisen od posameznega naročnika. Samostojno ali z našimi partnerji lahko izvedemo poldnevni, enodnevni ali večdnevni seminar v obliki predavanj in delavnic na lokaciji po izboru naročnika in/ali v kombinaciji s spletnimi seminarji in svetovanji. Temu pa na željo naročnika nemalokrat sledi še mentorstvo v času konkretne priprave prijavne dokumentacije. S tem je naš glavni cilj tovrstnih usposabljanj dosežen, to je naučiti posameznike na strani naročnika, da samostojno pričnejo razmišljati o projektih, da jih znajo pravilno definirati ter tudi napisati in voditi.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Med našimi strankami, ki zaprosijo za našo podporo pri iskanju privatnih in/ali javnih sredstev, so stranke iz različnih držav, in sicer iz zasebnega in javnega sektorja kot tudi članske organizacije (npr. gospodarske zbornice). Naše stranke iščejo različne finančne vire za svoje razvojne projekte in dejavnosti iz sektorja informacijske tehnologije, turizma, poslovne podpore, zdravstva, obnovljivih virov energije, regionalnega in lokalnega razvoja idr.

Rezervirajte 20-minutno brezplačno spletno posvetovanje