Komunikacija

Na osnovi vrste izdelka/storitve, željenih trgov in ciljnih skupin lahko identificiramo številne promocijsko-komunikacijske poti (npr.  dogodki in temovanja, platforme za ocenjevanje kakovosti storitev ali rešitev, socialni in drugi mediji ipd.) in pristope (npr. vsebinski  marketing & sponzorirani članki, izgradnja skupnosti). Hkrati stranki svetujemo glede izbora najbolj primerne kombinacije poti in pristopov ter tudi kako upravljati posamezen kanal. Poleg tega svetujemo tudi  glede razvoja osebnih blagovnih znamk posameznih članov vodstva in vključevanja vodstva v ustrezne mednarodne poslovne mreže, odvisno seveda od željenih ciljnih trgov in ciljnih skupin.

Kontaktirajte nas (T: +386 40 790 000, E: prodaja@wotra.si) za več informacij o naših storitvah.

Med našimi storitvami

V zvezi s promocijsko-komunikacijskimi storitvami nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • pregled oz. analiza vaše obstoječe strategije promocije in komuniciranja ter izdelava predlogov izboljšav;
 • načrtovanje in razvoj promocijsko-komunikacijske strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • oblikovanje in razvoj osebnih blagovnih znamk članov vodstvene ekipe;
 • prevzem upravljanja skupnosti in družbenih omrežij ter drugih dejavnosti v zvezi s promocijo in komuniciranjem za vse ali posamezen trg ter za vse ali za posamezen kanal;
 • podpora pri izgradnji vaše skupnosti; in
 • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca Poizvedba.

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom (B2B), končnim potrošnikom (B2C) in/ali javnemu sektorju (B2G) preko postopkov javnih naročil. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.

Seminarje na temo “Marketing in prodaja” razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  Tako vam lahko na temo marketinga in prodaje priporočamo različne programe usposabljanja (trenutno vsa usposabljanja izvajamo  preko spleta). Usposabljanje se lahko kombinira z spletnim svetovanjem in mentorstvom. Med vsebinami ponujamo, med drugim:

 • Raznolikost marketinško-prodajnih poti;
 • Lastnosti in ekosistem sodobne spletne trgovine;
 • Prodaja na Amazon-u;
 • Razvoj osebne blagovne znamke;
 • različna specifična usposabljanja na temo marketinga in prodaje, ki so namenjena posameznemu sektorju (npr. hrana, les, programske rešitve, tiskarska industrija ipd.);
 • različna usposabljanja vezana na partnerske strategije in sodelovalne poslovne modele, ki se uporabljajo bodisi v procesu marketinga in prodaje, ali pa celo že prej, tj. v fazi razvoja izdelka ali storitve; in
 • druga usposabljanja, svetovanja in mentorstva povezana z specifičnimi zahtevami naših naročnikov.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Med našimi strankami, ki zaprosijo za našo podporo, so stranke iz različnih držav, in sicer iz zasebnega in javnega sektorja kot tudi članske organizacije (npr. gospodarske in obrtne zbornice). Naše stranke iščejo rešitve, kako izboljšati učinkovitost obstoječih kanalov in razširiti svoje obstoječe marketinško-prodajne kanale po raznovrstnih kanalih in državah v sektorjih informacijske tehnologije, turizma, hrane, lesa, tiskarstva, zdravstva, obnovljivih virov energije itd.

REZERVIRAJ 20-MINUTNO BREZPLAČNO SPLETNO POSVETOVANJE