Marketing in prodaja

 

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

 

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

 

 

Ali ste pripravljeni na izvoz?

V primeru, da želite našo pomoč pri lansiranju izdelka ali storitve na domači ali tuji trg, bo naš prvi korak namenjen analizi vaše trenutne pripravljenosti vstopa na posamezen trg. Na osnovi pridobljenih informacij preko vprašalnika in preko osebnih srečanj vam bomo lahko priporočili nadaljnje korake.


Nadaljnji koraki se lahko nanašajo bodisi na vaše interne procese, ustrezne standarde in certifikate, cenovno politiko, prodajne poti in prodajno mrežo ter druga področja, ki pomembno vplivajo na uspeh na trgu.


Za več informacij nas kontaktirajte.

Uporabniški, funkcionalni in tehnični vidiki izdelka ali storitve
90%

Proizvodnja, pakiranje in distribucija
72%

Marketing in prodaja
60%

Postopek naročanja in nakupni pogoji
74%
Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Kakšne možnosti prodaje imajo podjetja preko Amazona?

  Napisala Irena Rezec  |  18. junij 2019   Amazon vsako leto beleži visoko rast tako glede števila ponudnikov oz. prodajalcev in kupcev kot tudi glede prometa, ustvarjenega iz prodaje. Tudi podjetja, ki so opazovala amazon le s stranskim očesom morajo priznati, da prodaje na ...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Uporaba partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje

  Napisala Irena Rezec  |  18. april 2018   V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. Te spletne trgovine so razpršene po Evropi, velik delež spletnih trgovin pa pripada Nemčiji, Združenem kraljestvu in Nizozemski. V Sloveni...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

  Napisala Irena Rezec  |  3. januar 2017, ažurirano 4. marec 2018   V okviru naših storitev, povezanimi z internacionalizacijo poslovanja smo v zadnjem obdobju veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge e...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Majhnost ni ovira

  Napisala Irena Rezec  |  1. april 2013*   Na notranje ovire podjetje lahko vpliva z ustreznimi razvojnimi strategijami in poslovnimi modeli, težje pa lahko vpliva na ovire v poslovnem okolju. Pa vendarle imamo veliko primerov, kjer so tudi manjša podjetja – kljub majhnosti i...

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice