Mednarodni trgi

Prodati izdelke in storitve na tujih trgih je želja vsakega podjetja. Ni pa jih veliko, ki tudi uspejo na tujih, sploh pa ne na daljnjih trgih. Kateri so tisti faktorji, ki prinašajo uspeh na tujih trgih? Je dovolj imeti odličen izdelek ali storitev za ugodno ceno, ali je potrebno več? Svetujemo o strategijah internacionaliziranja poslovanja iz različnih vidikov, v vseh razvojnih fazah izdelka, tj. od ideje, razvoja izdelka do marketinške, prodajne in partnerske strategije ter tudi o metodologijah in orodjih, ki se pogosto uporabljajo v samem procesu internacionalizacije. Osredotočamo se na sodelovalne modele oz. partnerske strategije, ki lahko največ prispevajo pri uspešnem nastopu na tujih trgih kot tudi na raznolikost prodajnih poti.

Podpiramo vas pri vstopu na nove trge v katerikoli fazi vašega razvojnega cikla. Glede na vašo stopnjo pripravljenosti vstopa na nov ciljni trg vam priporočimo najprimernejšo vstopno strategijo in nadaljnje korake.

V primeru, da želite našo pomoč pri lansiranju izdelka ali storitve na nove trge, bo naš prvi korak namenjen analizi vaše pripravljenosti vstopa na posamezen ciljni trg. Na osnovi pridobljenih informacij preko vprašalnika in preko drugih načinov izmenjave informacij, vam bomo priporočili najustreznejšo strategijo vstopa na trg ter nadaljnje korake.

Nadaljnji koraki se lahko nanašajo bodisi na vaše notranje procese, ustrezne standarde in certifikate, cenovno politiko, prodajne poti in prodajno mrežo, partnerske modele in druga področja, ki pomembno vplivajo na uspeh na trgu. Več podrobnosti o naših storitvah je razvidno spodaj.

Med našimi storitvami

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

  • preko vprašalnika in spletnih ali osebnih srečanj analiziramo vašo trenutno stopnjo pripravljenosti vstopa na posamezen trg ter pripravimo (1) celostno strategijo za vstop na ciljni trg ali pa glede na vaše potrebe le posamezne segmente strategije, npr. (2) priporočila za nadaljnje korake za izpolnjevanje osnovnih in dodatnih kriterijev za vstop na posamezni trg, (3) predlog uporabe najboljše kombinacije raznolikih marketinško-prodajnih poti z informacijami glede pogojev vstopa v posamezni marketinško-prodajni kanal kot tudi priporočila glede pristopov do posamezne marketinško-prodajne poti, in drugo glede na vaše specifične potrebe in želje;
  • iskanje strateških partnerjev in poslovnih priložnosti;
  • svetovanje pri izgrajevanju blagovne znamke in spletne socialne identitete na posameznem trgu;
  • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše prodajne in/ali druge partnerske mreže;
  • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi prodajnimi in/ali drugimi partnerji;
  • druge sorodne storitve.

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri vstopnih strategijah na tuje trge in pri prodajnih poteh. To pomeni, da se podjetje pri prodaji svojih izdelkov in storitev danes lahko odloča med tradicionalnimi in/ali digitalnimi prodajnimi potmi ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovno-prodajnimi modeli. Širok nabor možnosti za uporabo različnih prodajnih poti od podjetja zahteva redno spremljanje novosti na trgu, zlasti s področja sodelovalnih poslovnih modelov, novih poslovnih orodij in nenehno novih razpoložljivih spletnih marketinško-prodajnih poti. To posledično za podjetje pomeni, da se mora nenehno usposabljati za uporabo teh novih orodij in poslovnih modelov, da bi lahko uspešno vstopalo na nove trge.

V okviru spletnih ali drugih oblik usposabljanj in mentorskih srečanj se udeleženci seznanijo z velikim številom možnosti vstopa na trg ter za postopno vpeljevanje sodobnih mednarodnih marketinško-prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno mednarodno poslovno prakso.

Seminarje razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih ali marketinških in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev ter prejetih pobud s strani podjetij.

Redno spremljajte naš koledar usposabljanja ali si oglejte seznam naših že posnetih spletnih seminarjev. Na naši spletni strani lahko preberete tudi številne strokovne prispevke in najdete strokovne priročnike in knjige. Če pa imate glede strokovnih področij usposabljanja ali mentorstva specifične potrebe, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za usposabljanje in mentorstvo po vaši meri.

Sorodne vsebine

Rezervirajte 20-minutno brezplačno spletno posvetovanje