Prodajne poti

Poleg klasičnih marketinško-prodajnih poti je na voljo tudi veliko število spletnih poti in z njimi povezanih orodij. Pomagamo vam razširiti vaše poti in s tem povečati poslovno rast.

Odvisno od posamezne skupine izdelkov in/ali storitev, ciljnih trgov, ciljnih kupcev se podjetja lahko odloča med tradicionalnimi in digitalnimi prodajnimi potmi. Odvisno tudi od kapacitet proizvodnje ali količine na zalogi (v primeru prodaje) oz. kupne moči (v primeru nakupa) je priporočljivo uporabiti kombinacijo marketinško-prodajnih poti, tj. tradicionalne in digitalne, ter prodajne (npr. spletne tržnice) in predstavitvene (ponudba in povpraševanje, iskanje poslovnih partnerjev, prodajnih agentov ipd.).

Koliko poti koristi vaše podjetje? Želite prodajati na slovenskem ali mednarodnem trgu?

Izzivamo vas, da razmislite o

 • najmanj 15-ih marketinško-prodajnih poteh v Slovenji (to število ne vključuje spletnih socialnih omrežij).
 • najmanj 30-ih marketinško-prodajnih poteh na evropskem ali mednarodnih trgih (tudi to število ne vključuje spletnih socialnih omrežij).

Pri tem vam lahko pomagamo, saj redno spremljamo razvoj obstoječih kot tudi novo-nastalih marketinško-prodajnih poti v svetu za različne potrebe in namene.

Kontaktirajte nas (T: 040 / 790 000, E: prodaja@wotra.com) za več informacij.

Med našimi storitvami

V zvezi z marketinško-prodajnimi kanali nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • pregled oz. analiza vaše obstoječe uporabe klasičnih in spletnih marketinško-prodajnih poti ter izdelava predlogov izboljšav;
 • načrtovanje in izdelava marketinško-prodajne strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti  kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije prodajne mreže in marketinško-prodajnih aktivnosti za vse ali posamezen trg ter za vse ali za posamezen kanal;
 • podpora pri izgrajevanju vašega poslovnega ekosistema; in
 • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom (B2B), končnim potrošnikom (B2C) in/ali javnemu sektorju (B2G) preko postopkov javnih naročil. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.

Seminarje na temo “Marketing in prodaja” razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  Tako vam lahko na temo marketinga in prodaje priporočamo različne programe usposabljanja (trenutno vsa usposabljanja izvajamo  preko spleta). Usposabljanje se lahko kombinira z spletnim svetovanjem in mentorstvom. Med vsebinami ponujamo, med drugim:

 • Raznolikost marketinško-prodajnih poti;
 • Lastnosti in ekosistem sodobne spletne trgovine;
 • Prodaja na Amazon-u;
 • različna specifična usposabljanja na temo marketinga in prodaje, ki so namenjena posameznemu sektorju (npr. hrana, les, programske rešitve, tiskarska industrija ipd.);
 • različna usposabljanja vezana na partnerske strategije in sodelovalne poslovne modele, ki se uporabljajo bodisi v procesu marketinga in prodaje, ali pa celo že prej, tj. v fazi razvoja izdelka ali storitve; in
 • druga usposabljanja, svetovanja in mentorstva povezana z specifičnimi zahtevami naših naročnikov.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Med našimi strankami, ki zaprosijo za našo podporo, so stranke iz različnih držav, in sicer iz zasebnega in javnega sektorja kot tudi članske organizacije (npr. gospodarske in obrtne zbornice). Naše stranke iščejo rešitve, kako izboljšati učinkovitost obstoječih kanalov in razširiti svoje obstoječe marketinško-prodajne kanale po raznovrstnih kanalih in državah v sektorjih informacijske tehnologije, turizma, hrane, lesa, tiskarstva, zdravstva, obnovljivih virov energije itd.

REZERVIRAJTE 20-MINUTNO BREZPLAČNO SPLETNO POSVETOVANJE