Sodelovanje in partnerstvo

 

Svetovanje, povezano z sodelovanjem in poslovnimi partnerstvi sodi med glavna svetovalna področja podjetja WOTRA. Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja kot tudi tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti, zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in povezovanjem, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva?

 

 

Preverite ustreznost vaše partnerske strategije

Analiziramo vaše obstoječe odnose s poslovnimi partnerji ter pripravimo priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev, ki vam povečajo možnosti za uspeh podjetja. 

 

Več informacij
Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

  Napisala Irena Rezec  |  27. oktober 2017   Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve i...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

  Napisala Irena Rezec  |  16. oktober 2016   Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne name...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

  Napisala Irena Rezec  |  29. junij 2016   Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska s...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Majhnost ni ovira

  Napisala Irena Rezec  |  1. april 2013*   Na notranje ovire podjetje lahko vpliva z ustreznimi razvojnimi strategijami in poslovnimi modeli, težje pa lahko vpliva na ovire v poslovnem okolju. Pa vendarle imamo veliko primerov, kjer so tudi manjša podjetja – kljub majhnosti i...

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice