Ustvari partnerstva

Ustvarjanje vaše konkurenčne prednosti s pomočjo inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov bi morala biti vaša glavna strateška prioritetna naloga. Pomagamo vam najti vaše konkurenčne prednosti s pomočjo partnerskih modelov.

Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja in tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti, zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in partnerstvi, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva?

Svetovanje, povezano z sodelovanjem in povezovanjem oz. poslovnimi partnerstvi sodijo med glavna svetovalna področja podjetja WOTRA. Za več informacij o sodelovalnih poslovnih pristopih se lahko obrnete tudi direktno na navedene kontaktne naslove (T: 040 / 790 000, E: prodaja@wotra.com).

Med našimi storitvami

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

  • identificiramo za vas najbolj primerne sodelovalne in partnerske strategije oz. kombinacijo strategij glede na vaše trenutno stanje v organizaciji, vašo vizijo, strategijo in cilje organizacije ter glede na vrsto vaših proizvodov in storitev;
  • analiziramo vaš obstoječi sodelovalni poslovni model in obstoječe odnose s poslovnimi partnerji ali člani vaše mreže ter pripravimo (1) priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež, (2) predlog morebitnega novega in inovativnega sodelovalnega poslovnega modela ter (3) priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence;
  • ponujamo vam pomoč pri iskanju partnerjev, pri dogovorih s potencialnimi partnerji ter končni izbiri partnerjev;
  • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše partnerske in/ali članske mreže;
  • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi partnerji in/ali člani;
  • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

Z sodelovanji in partnerstvi se organizacije in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost organizacij. Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov (organizacijskih, vodstvenih, informacijskih, pravnih, finančnih ipd.) ter za različne razvojno-poslovne okoliščine (za namene internacionaliziranja poslovanja, za namene razvoja novega izdelka, za namene prodaje ipd.).

Seminarje na temo “Sodelovanje in partnerstvo” razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznih vidikih poslovnega povezovanja.

Usposabljanja se lahko izvedejo tudi interno za zaprto skupino ali v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami v tujini organiziramo tudi poslovne študijske poti za različna področja.

Vsa naša usposabljanja se lahko izvedejo tudi preko spleta po predhodnem dogovoru z naročnikom ali preko naših občasno javno razpisanih spletnih seminarjev. Posamezna spletna usposabljanja so tudi predhodno posneta in so dosegljiva v naši spletni trgovini.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

Pridruži se našim spletnim skupnostim:

REZERVIRAJ 20-MINUTNO BREZPLAČNO SPLETNO POSVETOVANJE