Uporaba partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje

V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. Te spletne trgovine so razpršene po Evropi, velik delež spletnih trgovin pa pripada Nemčiji, Združenem kraljestvu in Nizozemski. V Sloveniji je po oceni iz leta 2016 preko 3.000 spletnih trgovin.[1] To število postavlja posameznega spletnega trgovca v nezavidljiv položaj, saj mora najti načine za povečano prepoznavnost svoje spletne trgovine.

Načinov je veliko, eden od boljših modelov iz večih vidikov je uvedba partnerskega priporočilnega programa (Affiliate Marketing Programme / Affiliate Partner Programme). Model se lahko uporabi tako v izdelčnem kot tudi storitvenem sektorju in ne glede na število izdelkov ali storitev v spletni prodaji. Priporočilni marketinški model tudi ni vezan samo na klasične spletne trgovce, saj ga uporabljajo tako proizvajalci izdelkov široke potrošnje kot tudi odvetniške pisarne, ki preko spleta tržijo svoje storitve ali tudi prevajalske agencije, svetovalna podjetja, finančni skladi, zavarovalnice, založniki, restavracije in drugi, ki so znali svoje storitve oblikovati kot izdelke ali prodajne pakete za potrebe prodaje njihovih storitev preko spleta. V nadaljevanju so značilnosti tega marketinškega priporočilnega modela podrobneje predstavljene.

Partnerski priporočilni servisi vs. partnerska priporočilna programska orodja
Partnerski priporočilni servisi

Zaradi velike popularnosti priporočilnih sistemov tako med podjetji kot tudi fizičnimi osebami so v zadnjih letih nastali številni bolj in manj kakovostni priporočilni servisi (affiliate marketing gateways). Le-ti na eni strani združujejo nosilce spletne prodaje (v angl.j. se uporabljajo izrazi kot npr. advertisers / merchants / vendors / sellers) ter na drugi strani zainteresirane promotorje oz. priporočilne partnerje (v angl.j. se uporabljajo izrazi kot npr. publishers / affiliates / affiliate partners / referral partners). Tovrstni servisi na eni strani poenostavljajo upravljanje odnosov med obema strankama ter na drugi strani povečujejo njuno prepoznavnost. Za nosilca spletne prodaje to pomeni, da:

  • mu ni potrebno skrbeti za pogodbene odnose s posameznimi priporočilnimi partnerji, saj je pogodbeni odnos sklenjen med nosilcem priporočilnega servisa in med promotorji oz. priporočilnimi partnerji;
  • ima na izbiro številne potencialne promotorje oz. priporočilne partnerje že znotraj servisa (običajno je v takih servisih že vpisanih več tisoč zainteresiranih promotorjev specializiranih za promocijo različnih vrst izdelkov in storitev);
  • lahko povabi dodatne promotorje po lastni izbiri k vpisu v izbrani priporočilni servis, zato da bodo lahko promovirali njihov izdelek ali storitev, upravljanje odnosov z njimi pa bo potekalo preko priporočilnega servisa, ki ga je nosilec spletne prodaje izbral za vmesnik med obema strankama.

Priporočilni servisi praviloma nudijo brezplačen vpis promotorjem oz. priporočilnim partnerjem. Vpis promotorjev običajno pogojujejo le z obstojem marketinških in prodajnih poti, ki naj bi jih posamezen promotor uporabljal pri promociji izdelkov in storitev. Le redki med njimi zahtevajo tudi formalni poslovni status promotorja ali pa omejujejo vpis priporočilnim partnerjem glede na geografsko lokacijo oz državo.

Pri vpisnih pogojih nosilca spletne prodaje pa med priporočilnimi servisi obstajajo številne razlike in to predvsem med sprejemnimi pogoji, funkcionalnostjo, možnimi oglaševalskimi in nagrajevalnimi modeli ter ceno.

Praviloma so dražji servisi z zahtevnejšimi pogoji za vpis nosilca spletne prodaje bolj kakovostni. Na voljo pa so tudi številni servisi s cenenimi izdelki v njihovem portfelju, kar bi lahko znižalo vrednost vašim izdelkom in storitvam. Zato je potrebno nabor možnih priporočilnih servisov dobro poznati (izključujoč seveda tiste, pri katerih vi kot nosilec spletne prodaje ne izpolnjujete vstopnih pogojev), jih analizirati in k izbiri posameznega ali večih priporočilnih servisov hkrati pristopiti v skladu z vašimi strategijami glede ciljnih trgov in skupin, kategorij in lastnosti prodajanih izdelkov in storitev ter nenazadnje glede na vaše zmožnosti uvedbe priporočilnega programa.

S tehničnega vidika je vstop v posamezen priporočilni servis za nosilca spletne prodaje enostaven in hiter, seveda v primeru, da izpolnjujete vstopne pogoje posameznega servisa.

Partnerska priporočilna programska orodja

Priporočilna programska orodja (affiliate marketing software) vam omogočajo, da s partnerji, ki vam promovirajo vaš izdelek ali storitev upravljate v celoti sami. To pomeni, da skrbite sami za:

  • tehnično izvedbo aktivacije priporočilnega programskega orodja (lasten razvoj, najem že izdelane rešitve v oblaku ali inštalacijo kupljene programske rešitve na vašem lastnem strežniku);
  • pogodbeni odnos s priporočilnimi partnerji; ter tudi za
  • izplačevanje provizij priporočilnim partnerjem.

Pri samostojnemu upravljanju priporočilne partnerske mreže morati skrbeti tudi za skladnost z zakonodajo. Npr. v primeru, da je promotor oz. priporočilni partner (affiliate / referral partner / affiliate partner) fizična oseba, morate upoštevati tako delovno-pravno kot tudi davčno zakonodajo. Dodatno se zaplete v primeru, da je ta fizična oseba iz druge države. Tehnična izvedba in uporaba kupljene ali najete že izdelane programske rešitve ni zahtevna, vsaj ne v primeru, ko najamete že izdelano rešitev v oblaku ali če imate spletno trgovino razvito v enem izmed množično uporabljenih programov, kot je to WordPress/WooCommerce ali Magento, saj za njih obstajajo številni vtičniki in njihova inštalacija in uporaba je razmeroma enostavna.

V primeru samostojnega upravljanja s priporočilnimi partnerji imate na skrbi tudi to, da vaš priporočilni nagrajevalni sistem opazijo tisti, ki bi jih promocija vaših izdelkov zanimala. Lahko seveda to prepustite naključju in čakate, da bodo zainteresirani opazili objavo oz. povabilo na vaši spletni strani, lahko pa k temu aktivno pristopite preko oglaševanj v spletnih omrežjih ali na druge, bolj direktne, načine. Brez vaše pro-aktivne vloge je uspeh tega samostojno vodenega priporočilnega programa vprašljiv.

Izbira priporočilnega servisa ali samostojne programske rešitve?

Pri vseh zgoraj navedenih možnostih se postavlja vprašanje kako izbrati za vas najbolj primeren model, servis ali programsko rešitev. Veliko je odvisno od vaše trenutne situacije, države sedeža podjetja, ciljnih skupin in držav, kategorije vaših izdelkov in storitev, višine provizije, ki jo lahko namenite priporočilnim partnerjem, kakovosti in obiskanosti vaših prodajnih spletnih strani idr. V primeru, da imate v prodaji zelo ozek nabor storitev in izdelkov ali vaše spletne prodajne strani niso še dobro obiskane, so vaše možnosti izbire servisa velikokrat omejene. Mnogi dobri servisi namreč pogojujejo sprejem nosilca spletne prodaje z številom obiskovalcev spletne strani ali tudi z naborom izdelkov in storitev v prodaji. Servisov je sicer veliko in rešitev se najde za vsak primer. V primerih, ko to ni možno, je rešitev v samostojno vodenem priporočilnem sistemu oz. v samostojni programski rešitvi. Cenovno noben model ni brezplačen. V ceni se posamezni servisi in rešitve zelo razlikujejo, razlikujejo pa se tudi v načinu obračunavanja storitev.

Vse zgoraj navedeno potrjuje potrebo po sistematični analizi možnosti in načrtni izbiri za vas najbolj primernega ali v določenih primerih za vas razpoložljivega priporočilnega servisa ali druge rešitve.

 

Več podrobnosti o partnerskem priporočilnem modelu boste lahko prebrali v “smernicah za uvedbo partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje”, ki bodo na voljo v prvem četrtletju 2021. Vabimo vas tudi, da nas kontaktirate preko telefona ali obrazca “Poizvedba” za dodatne informacije in pomoč pri uvedbi partnerskega priporočilnega sistema za potrebe vaše spletne prodaje. Kontakt z avtorico lahko vzpostavite tudi preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

 

[1] Vir: Ecommerce News Europe