Vavčerji za registracijo intelektualne lastnine in druge storitve za evropska mala in srednje-velika podjetja

Evropskim malim in srednje-velikim podjetjem je na voljo novi instrument pomoči, v okviru katerega lahko pridobijo nepovratna sredstva za zaščito blagovne znamke in/ali modela in druge storitve. Program „Ideas Powered for Business SME Fund“ je shema nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 20 milijonov EUR, s katero se evropskim malim in srednje-velikim podjetjem olajšuje dostop do pravic intelektualne lastnine. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po načelu „kdor prej pride, prej melje“, torej po vrstnem redu prejetih vlog.

Na spletni strani EUIPO – Evropskega Urada za intelektualno lastnino je navedenih vrsto storitev, ki jih lahko evropska mala in srednje-velika podjetja koristijo, med drugim:

Vavčerji za prijavo blagovne znamke in/ali modela (storitev 2)

Prijave za pridobitev nepovratnih sredstev je možno oddajati v večih časovnih sklopih, prve prijave se zbirajo od 11 – 31 januarja 2021. V letu 2021 sledijo še dodatna štiri obdobja (glej spodaj), v okviru katerih je možno vložiti prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 50% upravičenih stroškov, toda največ v višini 1.500 EUR.

Predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (storitev 1)

V okviru iniciative “Ideas Powered for Business” EUIPO ponuja tudi nepovratna sredstva za predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (t.i. IP Scan), vendar ta podpora preko EUIPO za slovenska podjetja ne velja, saj to storitev slovenskim inovativnim malim in srednje-velikim podjetjem nudi slovenski Urad za intelektualno lastnino brezplačno (storitev PRVA i).

Brezplačno svetovanje s področja intelektualne lastnine

Malo in srednje-veliko podjetje lahko koristi eno brezplačno svetovanje po meri na področju intelektualne lastnine. Več informacij in prijavni postopek je na voljo na spletni strani EUIPO.

Usposabljanje in koristne informacije s področja intelektualne lastnine

Za lažje razumevanje pomena intelektualne lastnine in postopkov prijave so na spletni strani EUIPO na voljo številne video predstavitve in članki s področja intelektualne lastnine. Za tiste pa, ki bi radi pridobili širša znanja s področja intelektualne lastnine in za usposabljanje prejeli tudi potrdila o usposabljanju pa je na voljo še poseben EUIPO izobraževalni portal s številnimi osnovnimi in naprednimi brezplačnimi izobraževalnimi programi.

Evropski ePrevajalnik

Za vsa mala in srednje-velika podjetja, ki iščejo prevajalnik iz slovenskega v druge evropske jezike in obratno, je na voljo evropski brezplačni avtomatski ePrevajalnik, ki omogoča prevode med 24 evropskimi jeziki. Omogoča prevajanje celotnih dokumentov in tekstov v različnih formatih (word, pdf, ppt, html,…) in je tako lahko dobra zamenjava za google prevajalnik. Prevajalnik tudi razpoznava specifično evropsko terminologijo, kar bo dobrodošlo za vse, ki prijavljajo projekte v centralizirane evropske programe. Pogoj je, da ste prijavljeni v evropski portal. Podjetja, ki sodelujejo v evropskih projektih to registracijo že imajo in se lahko prijavijo z elektronskim naslovom, ki ga sicer uporabljajo pri vstopu v evropski portal. Ostali morajo najprej izvesti registracijski postopek. Za vstop v EU prevajalnik obiščite spletno stran evropskega ePrevajalnika.

REZERVIRAJ 30-MINUTNO BREZPLAČNO SPLETNO POSVETOVANJE