Vsa ruska podjetja na dosegu roke

 

Seldon.Basis baza podatkov z vsemi ruskimi podjetji je odličen vir kakovostnih informacij o prav vsakem ruskem podjetju. Informacije so zbrane tako iz uradnih kot tudi prosto dostopnih virov. Baza predstavlja najbolj bogat, redno ažuriran in kompleksen vir o ruskih podjetjih, ki je trenutno doseglijv na trgu. Baza vsebuje informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo ruska podjetja, o njihovih uradnih podatkih, kontaktne informacije, informacije o vodstvu in lastništvu podjetij, o patentih in blagovnih znamkah posameznega podjetja, finančnem stanju, arbitražnih primerih, pogodbah, pridobljenih preko javnih naročil, uvozno-izvoznih aktivnostih ter tudi o lastniških povezavah med podjetji, ki so vizuelno prikazane preko interaktivnega drevesa povezav.

 

Podatkovna baza vsebuje več kot 23 milijonov ruskih podjetij, od katerih jih je več kot 8 milijonov aktivnih, 350.000 podjetij je v procesu sprememb, ostalih 14 milijonov podjetij je zaprtih.

 

Med 8 milijoni ruskih aktivnih podjetij in podjetnikov posameznikov je: 

 • 70.000 aktivnih uvoznikov in 35.000 izvoznikov (uradni podatki zbrani za obdobje 2015-2017);
 • več kot 8.000 podjetij z dobičkom večjim od 2 milijard RUB/leto;
 • okrog 6 milijonov MSP (od katerih jih je več kot 2 milijona s sedežem v evropskem delu Rusije).

Podrobnejša statistika o ruskem trgu

Prenesi podrobnejšo statistiko o ruskem trgu (v angl.j.) na svoj računalnik
PRENESI

 

Splošne informacije

Dostop do Seldon.Basis baze vam omogoča, da:

 • iščete potencialne partnerje po imenu, davčni številki, dejavnosti in na osnovi drugih kriterijev;
 • ocenite finančno stanje potencialnega partnerja in preverite tudi njegove arbitražne in druge pravne postopke;
 • pridobite informacije o pogodbah, pridobljenih preko javnih naročil ter tudi morebitno umeščenost na črni listi dobaviteljev;
 • redno spremljate spremembe vaših partnerjev za vaše prave odločitve v pravem času.

Baza je neprecenljiv vir informacij za

 • uvozno-izvozna podjetja, ki že poslujejo z ruskimi podjetji ali pa želijo vzpostaviti povezave z ruskimi podjetji, ter poiskati bodisi kupce bodisi partnerje, proizvajalce, dobavitelje, uvoznike idr.;
 • pravne oddelke podjetij in pravne pisarne (preverjanje pravne in finančne ustreznosti, lastništvo patentov in blagovnih znamk posameznega potencialnega partnerja ipd.);
 • marketinške, prodajne in nabavne oddelke;
 • svetovalna podjetja (za potrebe vrednotenja podjetij ali ocene rizika, ipd.);
 • poslovno-podporne ekosisteme (poslovne mreže, poslovne centre, podjetniške grozde, idr.) za nudenje informacij članom o ruskih podjetjih;
 • bančni sektor (npr. za API integracijo ali preverjanje stanja potencialne poslovne stranke).

seldon.basis is mobileSeldon.Basis podatki so dostopni preko spleta in tudi preko mobilnega telefona (iOS and Android), in sicer preko večjezičnega vmesnika v 12 jezikih (angleški, nemški, španski, francoski, portugalski, ruski, ukrajinski, arabski, kitajski, turški, japonski jezik).

 

Poleg zgoraj naštetega,

* seznami podjetij kot tudi podatki o posameznem podjetju se lahko prenesejo oz. izvozijo v pdf ali excel datoteki (vključno s profilom posameznega podjetja);

* lahko zaprosite tudi za API integracijo z vašim sistemom ali bazo, toda, to je predmet dodatnih storitev in cene, povezane z API integracijskimi storitvami.

 

Več o Seldon.Basis zmožnostih

Veljavne in relevantne informacije iz uradnih virov EGRUL, EGRIP ali EGRPO

Izvlečki iz uradnih virov (EGRUL, EGRIP ali EGRPO) zagotavljajo informacije o vseh pravnih oblikah podjetij, kot tudi druge uradne informacije o posameznem podjetju, kot npr. informacije o licencah, certifikatih, kapitalu, lastništvu, morebitnih povezanih podjetjih.

Imeli boste možnost identificirati npr. podjetja s kratko življenjsko dobo ali podjetja v stiski med vašimi pogodbenimi ali potencialnimi partnerji. K boljši sliki o stanju vašega potencialnega partnerja bodo pripomogli tudi podatki o zgodovini podjetja (npr. o prejšnjih vodstvih in lastnikih ter o kapitalskih spremembah).

 

Informacije o zaključenih delih, pridobljenih preko javnih naročil

Na razpolago so informacije o nazivu pogodbe, pogodbenih partnerjih in njihovih vlogah, datumu podpisa pogodbe in času izvedbe, ipd.

 

Arbitražni postopki, ki so lahko vaš dodatni kriterij za odločanje

Na voljo so informacije o arbitražnih postopkih posameznega podjetja, o sprejetih odločitvah ter o vpletenih strankah.

 

Izvršilni postopki

Za boljšo oceno vašega potencialnega partnerja lahko preverite informacije (iz uradnega vira "Federal Bailiffs Service") o morebitnih izvršilnih postopkih.

 

Hitra preverba

Dostopne so informacije o likvidnosti in finančni stabilnosti ali morebitni insolventnosti posameznega podjetja. Finančna stabilnost podjetja je, med drugim, ocenjena glede na razmerje med lastnim in izsposojenim kapitalom. Seldon.Basis uporablja za izračun in vizualizacijo finančnih kazalnikov različne izračune, ki prikazujejo finančno dinamiko posameznega podjetja. 

 

Informacije o stečajih

Dosegljive so informacije o morebitnem stečajnem postopku vašega partnerja. Informacije se pridobivajo iz zveznega registra o stečajnih postopkih (Unified Federal Register of Bankruptcy Information).

 

Črna lista dobaviteljev

Preverite vašega dobavitelja, če je morda na črnem seznamu dobaviteljev zaradi neizvršenih ali neprimerno izvršenih pogodbenih obveznosti.

 

Drevo povezav

Izjemno lahko je pridobiti informacije o povezanih družbah. Informacije se prikažejo grafično preko posebnega orodja "Drevo povezav".

 

Izvoz podatkov

Iskane podatke lahko shranite na vaš računalnik in jih uporabljate tudi kadar niste priključeni na omrežje, npr. shranite lahko profil posameznega podjetja, kot tudi seznam podjetij, ki ste jih predhodno dodali pod "priljubljene" (npr. partnerji, konkurenca, kupci ali dobavitelji).

 

... in še več ...

 

Naročite lahko letni dostop do spletne in mobilne baze podatkov po posebni promocijski ceni. Na voljo so tudi druge opcije.

 

Lahko tudi zaprosite za testni dostop, vzorčno poročilo o posameznem podjetju ali pa zaprosite za morebitno integracijo Seldon.Basis podatkov z vašim sistemom ali bazo

 

Za uveljavljanje posebne cene navajajte promo kodo WOTRA v vsaki vaši korespondenci. Z izbiro opcije "TESTNI DOSTOP" boste dobili dostop do testne verzije. V primeru izbire "ZAHTEVEK ali POIZVEDBA" pa boste imeli možnost naročiti vzorčno poročilo ali opcijsko ponudbo.

 

TESTNI DOSTOP

navajajte promocijsko kodo "WOTRA"
za ugodnejše cene
TESTNI DOSTOP

Zahtevek / Poizvedba

navajajte promocijsko kodo "WOTRA"
za ugodnejše cene
ZAHTEVEK ali POIZVEDBA

 

 

/ WOTRA je uradni partner ruskega podjetja Seldon 2 / 

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice